maanantai 28. toukokuuta 2012

Shokkianalyysi: Hyvinkään joukkomurhaaja Eero Hiltunen oli mahdollisesti pedofilisatanistisen illuminatin mielenhallintauhri ja tappokone - Estonian tai Estellen takia!

Suomalainen nuorimies Eero Hiltunen aloitti viime viikolla yhtäkkisesti lähes kesken illanviettonsa käsittämättömän amokjuoksunsa ja likvidoi varastamallaan kiväärillään rakennuksen katolta käsin summittaisesti viattomia ihmisiä suoraan kadulle. Kyseessä oli näin ollen jo perustietojen valossa varsin ammattimainen joukkomurhaisku, johon yleensä yltyvät vain alamaailman ja eri salajärjestöjen "hitmanit" eli salamurhaajat joko omasta tahdostaan tai ohjattuina.

Eero Hiltunen, joukkomurhan tunnustanut

Eero Hiltunen oli kuitenkin kaiken julkisen datan mukaan kaukana muun muassa alamaailman palkkatappajasta. Päin vastoin kyseinen nuorimies vaikutti lähinnä hiljaiselta ja yksinäiseltä sekä ehkä jopa yksinkertaiselta syrjään vetäytyvältä ihmiseltä, vaikka toki pääkiinnostusalueet muun muassa juuri aseiden ja sotien ympärillä pyörikin. Eero Hiltunen onkin siis varsin erilainen ylempää johdatettu joukkomurhaaja kuin norjalainen virkaveljensä Andreas Behring Breivik, jolle oli kehitetty täydellinen tarina jo hyvissä ajoin ennen massamurhaiskua. Eero Hiltusta ei myöskään pidä sekoittaa kouluammuskelijoihin, sillä Hiltunen on selkeästi joukkomurhaaja vailla varsinaista selkeää yleismaallista motiivia, kuten oli myös Behring Breivik. Kouluampujillahan teon taustalla on kosto, joskus jopa täysin oikeutettu sellainen.

Eero Hiltunen linkittyykin tapauksen johdosta selvästi pedofilisatanistisen illuminatin mielenhallintauhriin ja palkkasoturiin Andreas Behring Breivikiin. Kummankin joukkomurhaajan tausta nimittäin tukee hyvin mahdollisuutta mielenhallintatoimintaan ja jopa suoranaista kuulumista pedofilisatanistiseen illuminatiin perhekytkösten kautta! Eikä sekään ole mitenkään mahdotonta, että kyseiset joukkomurhaajat olisivatkin suoranaisesti jopa tekaistuja liskoihmisiä!

Kuten tiedämme, niin on ollut jo kauan tunnettua, että pedofilisatanistisen illuminatin yhtenä maailmanhallintakeinona on ihmisten "ohjelmointi" mielenhallinnalla ja muun muassa lääkkeillä. Kuuluisin ohjelmoinnista selvinnyt on Cisco Wheeler, joka on kertonut omista kokemuksistaan hyvinkin seikkaperäisesti. Osaltaan tämän hirviömäisen ohjelmoinnin ja mikrosirutuksen täysivaltaisina uhreina ovat olleet täysin  viattomat ihmiset, mutta ohjeilmoinnin urheina ovat olleet osin myös illuminatin niin sanotun ulkokehän perheet ja heidän lapsensa, jotka koulutetaan pienestä pitäen uhreina pedofiliaan ja mielenhallintaan. Esimerkiksi juuri Behring Breivikin perhetausta saattaa viitata jopa siihen, että Behring Breivik saattoi olla illuminatin alkuperäisluomus tai jopa tekoihminen. Hyvinkään joukkomurhaajasta emme taasen tiedä vielä paljoakaan, joten syvällisempää analyysia ei voida toteuttaa.

Eero Hiltusesta meillä on siis ainakin vielä toistaiseksi vähän tietoa, eikä virallista viranomaistietoa syyllisen identiteetistä ole harvinaisesti edes vielä annettu, vaikka tunnustus löytyykin. Edellä mainittu erittäin kyseenalainen viranomaispolitikointi antaa viitteet siihen, että joku korkea taho ohjailee tapahtumia esimerkiksi sen takia, että Hiltunen aloitti joukkomurhansa virheen takia, eikä joukkomurhaa oltukaan ohjelmoitu pedofilisatanistisen illuminatin toimesta juuri silloin toteutettavaksi. Todennäköisempää on kuitenkin muun muassa  ajan saaminen joukkomurhaajan taustan muokkaamiseen joukkomurhaan sopivammaksi. Yksikään tuleva viranomaistieto ei ole lähtökohtaisesti fakta, vaan enemmänkin illuminatin sanelema mukatotuus. Eero Hiltusen tausta yritetään luoda mahdollisimman sopivaksi joukkomurhaajan mielenkuvaan sopivaksi.

TIESIKÖ VIRANOMAISET JOPA TAPAHTUMASTA? Norjassa vähintään korkea-arvoisimmat viranomaiset eli pedofilisatanistisen illuminatin "sotilaat" selkeästi tiesivät Behring Breivikin tehtävästä ja siitä on vakuuttavana todisteena muun muassa selittämätön viranomaishidastelu, jonka seurauksena Behring Breivik sai likvidoitua useita ihmisiä, jotka olisi voitu pelastaa nopeammalla reagoinnilla. Hyvinkään tapauksessa viranomaiset lähettivät muun muassa osaamattoman harjoittelijan etujoukoissa tapahtumapaikalle ja viivyttivät tiedottamista tuntikaupalla. On siis hyvinkin mahdollista, että pedofilisatanistinen illuminati on jopa sanellut ohjeet Suomen hallitsijoille, jotta myös poliisin verta on vuodatettava. Joukkomurhaajan toimintarauhan takaaminenhan on joka tapauksessa selviö, jos joukkomurhaajan taustalla operoi illuminatin toimijat.

Hyvinkään joukkomurhassa nimittäin hidasteltiin todistetusti. Muun muassa hätätiedote vapaana liikkuvasta joukkomurhaajasta annettiin vasta noin kaksi tuntia myöhemmin. Edellä mainittu toimintapa on täysin käsittämätön normaalille ihmismielelle, mutta pedofilistanistisen illuminatin ollessa toiminnassa mukana, kyseessä on enemmän kuin normaali toimintatapa. Mitättömillä viranomaisilla, kun ei luonnollisestikaan ole oikeutta puuttua tilanteeseen ennen kuin lupa ylempää tulee. Ohjelmoidun "sotilaan" täytyy antaa niittää ensin satoaan rauhassa, sillä mielenhallinnalla tuotetut joukkomurhaajat ovat luonnollisesti laajassa kuvassa yksittäistapauksia ainakin vielä toistaiseksi. Tässäkin tapauksessa siis ilmeisesti odotettiin, että onko ohjelmoidulla joukkomurhaajalla vielä lisätehtäviä vai voiko joukkomurhaajan jo pidättää. Tällä kertaa oli todennäköisesti jo etukäteen tiedossa myös se, että joukkomurhaaja oli ohjelmoitu luovuttamaan ja pysymään elossa. Melkoisen normaali ohjelmointitapaus siis kaiken kaikkiaan.

Etukäteistiedosta kertoo myös Suomen viranomaistahojen lausunnot. Pedofilisatanistisen illuminatin otteessa oleva perustuslain vastainen hallituksemme johtaa maatamme, jonka alaisina toimivat viranomaiset eivät luonnollisestikaan voi kyseenalaistaa esimiestensä valtaa. Eikö olekin aika yksinkertaista? Pedofilisatanistinen illuminati antaa käskyjä Bilderbergille/EU:lle, Bilderberg/EU antaa käskyjä Suomen hallitukselle ja Suomen hallitus antaa käskyjä Suomen viranomaisille. Mikäli edellä mainittua kaavaa ei olisi olemassa, niin ei olisi myöskään olemassa vastuuministerin ja poliisijohtajan lausuntoja siitä, että Hyvinkään tapaus hoidettiin hyvin. Hyvin hoidettunahan joukkomurhaaja olisi niitattu sinne katolle, josta hän siis kaiken tiedon mukaan onnistui vielä haavoittamaan vakavasti viatonta poliisiharjoittelijaa. Viranomaistahojen linkittyminen tapaukseen on ilmennyt aivan viime aikoina myös muun muassa erinäisten keskustelufoorumibannien myötä, kun eri keskustelufoorumeilla mielenhallintamahdollisuutta väläytelleet keskustelijat on bannattu pitkiksi ajoiksi asiattomien herjojen saattelemana vailla merkittävää syytä (usein keskustelufoorumien omien käyttöehtojen vastaisesti).


Kuvakaappaus Murhainfo-sivustolta

Sen sijaan joukkomurhaajan ohjelmointitapa on huomattavasti vaikeampaa analysoida. Lienee selvää, että kyseiselle Hyvinkään joukkomurhaajalle on annettu mielenhallintaohjelmointia, koska kyseessä oli niin sanottu ase- ja sotaintoilija. Tällaisille henkilöille ulkopuolinen mielenhallinta joukkomurhamielessä on helpointa toteuttaa, jos kohdehenkilö on myös vähän yksinäinen ja yksinkertainen sekä ennen kaikkea lääkityksen alaisuudessa. Lisäksi mahdollinen mahdollisesta illuminatiin kytkeytyneestä suvusta tullut mielenhallinta on tietenkin yksi pääohjelmointitavoista ja silloin ulkopuolista mielenhallintaa ei edes tarvittaisi. Edellä mainittu mahdollisuus on kuitenkin varsin minimaalinen, sillä Suomessa ei luonnollisestikaan juuri ole "tavallisia" sukuja, joilla olisi minkäänlaisia kytköksi pedofilisatanistisen illuminatin toimijoihin taikka alihankkijoihin. Etenkin ulkopuolisen mielenhallinnan toinen konkreettinen ohjelmointitapa on mielialalääkkeet ja muu vahva jatkuva lääkitys, jota joukkomurhaajalla tiedon mukaan ainakin jossain määrin oli päällä. Mikrosirutus ja rokotusohjelmointi tulee vahvasti kyseeseen myös.

Tämän Hyvinkään joukkomurhaajan mielenhallintauhriuden todistaa ehkäpä konkreettisimmin julkisuudessa kerrottu armeijasta eroaminen. Pakkoarmeijaa pitävissä valtioissahan ihmistyyppejä on kolmentyyppisiä noin karkeasti luokiteltuna. Yksi ihmistyyppi oikein haluamalla haluaa armeijaan, toinen ihmistyyppi tekee sen velvollisuudentunnosta ja kolmas ihmistyyppi ei mene armeijaan millään keinoin. Hyvinkään joukkomurhaaja olisi sopinut nykyisten yleistietojen valossa parhaiten ensimmäiseen ja kolmanteen ihmistyyppivaihtoehtoon. Joukkomurhaaja Hiltunen oli selkeästi kiinnostuskohteidensa takia armeijaan haluava ihmistyyppi, vaikka toisaalta hieman sisäänpäin vetäytyvänä olisi voinut hyvin olla myös armeijaa karttava henkilö. Hiltunen kuitenkin aloitti armeijan, vaikka nykypäivänä armeijan voi helposti välttää, joten kaikki viittaa siihen että Hiltunen meni armeijaan varsin mielellään aseiden kanssa puuhastelemaan. Armeijan tiukka ja holhoava kuri ei kuitenkaan sovi mielenhallinnan systemaattisille uhreille ellei armeijaa ole nimenomaisesti luotu mielenhallinnan uhreille. Suomen armeijaa ei luonnollisestikaan ole luotu pedofilisatanistisen illuminatin ohjelmoiduille ihmisuhreille, joten epäsopivan armeijan päättäminen yllättäen on enemmän kuin selkeä todiste mielenhallinnan ja ohjelmoinnin olemassaolosta. Samalla koko armeijaprosessi todentaa varsin selkeästi, että Hiltunen oli niin sanottu ulkopuolisen mielenhallinnan uhri, koska mahdollinen suvun osuus mielenhallintaan olisi todennäköisesti johtanut myös armeijasta poisjäämiseen.

Entä onko Eero Hiltunen sittenkin vain keksitty henkilö? Liskoihminen ihmisihotettuna? Saattaa hyvinkin olla, joskin se on epätodennäköistä! Tämä ajatus kuitenkin herää automaattisesti, kun tarkastellaan tällaista hirmutekoa, jonka tekijänä on niin sanotusti poliisille tuntematon nuori ihminen. Yläpuolella olevaa Hiltusen kuvaa tarkastellessa mielenkiinto kohdistuu kolmeen merkittävään seikkaan. Ensinnäkin kuvasta ei ilmene minkäänlaista merkittävää auringonpaistetta, mutta silti kohteella on aurinkolasit. Aurinkolasien "huvikäyttö" viittaa useimmissa tapauksissa liskoihmisyyteen, sillä liskoihmisten silmät eivät totu heti maapallomme valoisuuteen ja siten aurinkolasien käyttö on välttämätöntä, mikäli haluaa selvitä ilman paljastumista. Toiseksi kohteen pään ihon yleiskuva antaa ymmärtää, että iho on mahdollisesti vasta äskettäin pingotettu paikalleen, kuten liskoihmisille tehdään, jotta he voivat käyskennellä ihmiskunnan keskuudessa. Kolmanneksi kohteen pään kokonaisvaltainen muoto antaa ymmärtää, että kyseessä saattaa olla liskoihminen tai jopa alien, joka on muodostettu vasta äskettäin ihmismuotoon.

Ihmisen keksiminen eli tyhjästä luominen Suomessa on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, kun ottaa huomioon Suomen vähäisen väestön. Sen sijaan mielenhallinta ja -manipulointi on eittämättä helpoin keino tehdä ihmisestä tappokone siten, että oikeita syyllisiä ei koskaan saada kiinni ja esimerkiksi tämän artikkelin kaltaiset artikkelit tuomitaan tiedostamattomien ihmisten toimesta paskakaivoon. Mielenhallinnalla joukkomurhaan ohjelmoidun ihmisen täytyy myös olla juuri Eero Hiltusen tapainen hieman tuntematon ja yksinäisempi tapaus, sillä kaikki varmasti ymmärtävät, että esimerkiksi kuuluisaa artistia ei voi ohjelmoida joukkomurhaajaksi, jos kyseinen artisti on ensin profiloitunut 50 vuoden ajan pasifistiksi ja puutarhuriksi!

Totuus on joka tapauksessa kuitenkin varsin selkeä ja kliininen. On vain tasan kaksi vaihtoehtoa. Hyvinkään joukkomurha oli joko kosto tai mielenhallinnan kautta syntynyt hirmuteko! Eero Hiltunen joko tietää totuuden (kosto) tai ei tiedä totuutta (mielenhallinnalla ohjelmoitu teko)!

Hiltusen tapauksen osalta on siis selvää, että jos hän olisi esimerkiksi likvidoinut koulukiusaajiaan tai armeijasimputtajiaan, niin kyseessä olisi pelkkä kostotoimenpide, jonka kohteena olisivat häntä kaltoin kohdelleet. Sen sijaan nykyisten tietojen valossa summittainen viattomien ihmisten ampuminen katolta teloitustyyliin kertoo vain ja ainoastaan siitä, että Hiltunen on ohjelmoitu lääkkein ja mielenhallinnan keinoin toteuttamaan jokin ylemmän tahon asettama toimenpide. Samalla selittyy myös joukkomurhaan syyllistyneen Hiltusen tietämättömyys hirmutekonsa syistä. Eihän esimerkiksi unissakävelijäkään tiedä mitä teki yöllä kävellessään unissaan. Lisäksi on otettava huomioon myös Hiltusen arvomaailma ja tapahtuneen joukkomurhan ristiririta. Valiosotilas ja oikeamielinen armeija ei esimerkiksi teloita lapsia, nuoria ja viattomia ensimmäiseksi, vaan kohteena ovat "viholliset" eli raavaat miehet, mutta jos kyseessä on taustalla toimiva mielenhallinnan masinoija eli pedofilisatanistinen illuminati, niin lapset ja viattomat ovat ensimmäiseksi tähtäimessä Saatanan nimeen!

On siis käytännössä täysin selvää, että Eero Hiltunen ohjelmoitiin pedofilisatanistisen illuminatin toimijoiden toimesta mielenhallinnalla ja systemaattisella lääkityksellä tähän hirmutekoon. Mutta miksi tällainen hirmuteko, jonka uhrisuunnitelmassa oli alun perin varmaankin korkeintaan noin 10-20 uhria (joukkomurhaajahan selkeästi epäonnistui iskussaan todennäköisesti kokemattomuuttaan, jos tarkoituksena oli ohjelmoitu joukkomurha), toteutettiin?

Pedofilisatanistinen illuminatihan tunnetaan verijuhlistaan, joissa uhrataan Saatanalle kymmeniä tuhansia lapsiuhreja, ja vaikka Hyvinkäällä käytännössä uhrattiinkin juuri pääsääntöisesti lapsia/nuoria, niin juuri Hyvinkään joukkomurhan aikaan ei ollut minkäänlaista tunnettua uhrijuhlapäivää lähettyvillä.

Pääsyy tähän kyseiseen yllättävään joukkomurhatoimenpiteeseen lieneekin yleismaallinen ihmismassojen harhauttaminen jonkun merkittävämmän asian häivyttämiseksi ja toisaalta samaan aikaan illuminatin herralle Saatanalle uhraaminen. Viitteet tämän ohjelmoidun joukkomurhateon taustalta löytynevätkin kliinisen analyysin perusteella naapurimaastamme Ruotsista, tuosta ikiaikoja illuminatin otteessa olleesta kuningaskunnasta.

Ensinnäkin pedofilisatanistien illuminatin asekuljetuksia hoitanut vuonna 1994 upotettu M/S Estonia ponnahti juuri ennen Hyvinkään joukkomurhaa uusiin otsikoihin, kun muun muassa Ruotsissa uutisoitiin näyttävästi, että Estonia olikin itse asiassa ollut jatkuvasti asekuljetuksien kohteena. Konkreettisin tieto oli kuitenkin se, että juuri Estonian upottamisyönä Estonian väitettiin kuljettaneen jopa neuvostoliittolaista korkea-aktiivista ydinreaktoria kohti länttä! Mikäli tämä tieto leviäisi muun muassa Estonian tapauksessa hieman puolueettomampaan Suomeen, niin kauan salattu totuus olisi jälleen lähempänä paljastumista. Siis totuus siitä, että Suomen rannikkovesissä säteilee ja sykkii mahdollisesti neuvostoliittolainen avoin ydinreaktori! Yllättävä äkkinäinen joukkomurha saattaisi kuitenkin haudata tämän fiaskotason uutisen Suomessa... Ja niin muuten tapahtui...

Toisekseen prinsessa Estellen ristiäiset olivat juuri äskettäin päättyneet. Kaikki tiedostavat ihmiset tietävät, että syntyessään monarkiaan syntyy samalla myös illuminatiin, halusi syntynyt sitä tai ei. Illuminatilla ei ole Estellen ristiäispäivän läheisyydessä yhtäkään uhrijuhlaa, mutta Saatana ei ehkä leppyisi Estellelle ellei muutamia viattomia teurastettaisi. Älkäämme nimittäin unohtako tohtori Henry Makowin paljastuslähteiden vuotamia barbaarisia totuuksia uhriteurastuksista Saatanan nimeen. Teurastus voisi esimerkiksi tapahtua juurikin Suomessa, jotta ihmisuhrausta ei yhdistettäisi suoraan Ruotsin pikkuprinsessan, illuminatin uuden pakkojäsenen, juhlallisuuksiin!

Pedofilisatanistinen illuminati tunnetaan usein siitä agendasta, että yhdellä iskulla saadaan vähintään kaksi kärpästä ja tämä Hyvinkään joukkumurhatapaus ei jälleen kerran vaikuta eroavan kyseisestä agendasta!

Tarkkailkaa siis naapureitanne ja kanssaihmisiänne eli potentiaalisia uusia "hiltusia" ja "breivikejä", sillä mielenhallintaohjelmointi on välineistä irvokkain ja tuon irvokkaan välineen voi tukahduttaa vain ihmisten vilpitön tietoisuus pahasta, saatanallisesta pahasta!

Lähteet:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012052815630049_uu.shtml
http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2012/05/1556924/hyvinkaan-ampuja-vangittu
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/nya-mysteriet-om-estonia/
http://www.scribd.com/doc/17840025/Cisco-Wheeler-Fritz-Springmeier-Deeper-Insights-Into-the-Illuminati-Formula
http://www.radiorock.fi/ajankohtaista/juuri-nyt/media/rauni-leena-luukanen-kilde-breivik-ohjelmoitu-rodotti?page=4
http://www.whale.to/b/ssg_q.html
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/illuminati_formula_mind_control.htm
http://educate-yourself.org/mc/
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012052815631007_uu.shtml?ref=hakemisto
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_29.htm
http://www.henrymakow.com/illuminati_defector_mary_anne.html

2 kommenttia:

 1. "Me emme todellakaan ole mitään liskoja (reptiliaaneja) eikä todellisissa vallan veriperimälinjoissa ole mitään etäisestikään liskomaista. Ainoat 'lisko'-vaikutukset, jotka etäisestikään ovat kontaktissa tämän planeetan kanssa tällä hetkellä kuuluvat Zeta Reticuli and Alpha Draconis -järjestelmiin. Niistä taas ei ole teille varsinaista uhkaa.

  Niille, joita asia mahdollisesti kiinnostaa, voin kertoa, että kuulumme alkuperin Venuksen perimään. Millä toisella nimellä Venusta kutsutaankaan? Yhdistäkää pisteet." - 'Hidden hand'

  http://www.atsdeck.com/images/Documents/Dialog-HiddenHand.pdf

  Toisekseen, jos mielenhallinta-ohjelmointi tarkoittaa sitä, että henkilöllä yhtäkkiä laukeaa joku ohjelmointi, joka poikkea täysin kaikesta totutusta käyttäytymisestä ja ajattelusta, niin ei vaikuta pätevän ainakaan Breivikin tapaukseen, hänen kohdallaan kun oli selvästi kyse pitkä ajan sisällä laskelmoidusta ja yli tuhannen sivun manifestin kautta seikkaperäisesti ja häikäisevän älykkäästi perustelluita näkemyksistä ja katsomuksista. Breivikin kohdalla myös astrologinen kartta antaa aika osuvaa informaatiota hänen mielenlaadustaan.

  VastaaPoista
 2. Jos nämä faktuaaliset shokkitason tutkimukset yrittää olla vitsi, niin ei toimi. Jos ei, niin hakeudu hoitoon välittömästi.

  VastaaPoista